تعویض آیفون 7 (1660)​

تعویض آیفون ۷ (۱۶۶۰)

مشتریانی که با مشکل آنتن پریدگی آیفون ۷ با بیس باند ۱۶۶۰ مواجه هستند، می توانند فرم زیر را تکمیل کرده تا هماهنگی های لازم جهت تعویض گوشی انجام گردد.