ثبت شکایات

ثبت شکایات شما از شرکت اتصالات

مشتریان محترم شرکت اتصالات می توانند جهت هرگونه شکایت از شرکت اتصالات فرم زیر را تکمیل نمایند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .