رویه ارسال سفارش

روش های ارسال سفارش

داخل شهر تهران:

در روزهای کاری اگر قبل از ساعت ۱۴:۰۰ نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید، سفارش شما در همان روز با هماهنگی تلفنی برای شما ارسال خواهد شد. اگر سفارش شما بعد از ساعت ۱۴:۰۰ ثبت شود،سفارش شما با هماهنگی تلفنی در اولین روز کاری به دست شما خواهد رسید.

در روز های تعطیل(به شرط باز بودن شعبه مرکزی) اگر قبل از ساعت ۱۲:۰۰ نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید، سفارش شما در همان روز با هماهنگی تلفنی برای شما ارسال خواهد شد. اگر سفارش شما بعد از ساعت ۱۲:۰۰ ثبت شود، سفارش شما با هماهنگی تلفنی در اولین روز کاری به دست شما خواهد رسید.

خارج از شهر تهران:

در روزهای کاری اگر قبل از ساعت ۱۲:۰۰ نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید، سفارش شما در همان روز تحویل پست،باربری،تیپاکس و…(که شما هنگام خرید انتخاب میکنید) می شود و بسته به روش و زمان ارسال شرکت بین ۱ الی ۲ روز کاری سفارش شما به دست شما خواهد رسید.

اگر سفارش شما بعد از ساعت ۱۲:۰۰ ثبت شود، سفارش شما در اولین روز کاری تحویل پست،باربری،تیپاکس و…(که شما هنگام خرید انتخاب میکنید) می شود و بسته به روش و زمان ارسال شرکت بین ۱ الی ۲ روز کاری سفارش شما به دست شما خواهد رسید.

سفارشاتی که در روزهای تعطیل ثبت می شوند، در اولین روز کاری تحویل پست،باربری،تیپاکس و…(که شما هنگام خرید انتخاب میکنید) می شود و بسته به روش و زمان ارسال شرکت بین ۱ الی ۲ روز کاری سفارش شما به دست شما خواهد رسید.

هزینه های های ارسال سفارش

داخل شهر تهران:

هزینه ارسال سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد.

خارج از شهر تهران:

هزینه ارسال سفارش ۲۵,۰۰۰ تومان می باشد.