طرح تعویض گوشی کارکرده

طرح تعویض گوشی کار کرده

مشتریان محترم اتصالات می توانند با کامل کردن فرم زیر در طرح تعویض گوشی کارکرده اتصالات، گوشی قدیم خود را به ما داده و گوشی جدیدی خریداری کنند و یا وجه آن را به صورت نقدی دریافت کنند.

Tarhe taviz