فرصت های شغلی

فرصت های شغلی در مجموعه اتصالات

متقاضیان محترم می توانند با تکمیل فرم زیر، آمادگی خود را برای همکاری با بخش های مختلف مجموعه اتصالات اعلام نمایند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .